А A
 

11:47 | 22 June 2015

Muhim faktlar

2017-yil

Affillangan shaxslar ro’yhatidagi o’zgarishlar                                                         faylni yuklab olish                           

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan                                         faylni yuklab olish

qabul qilingan qarorlar

Taftish komissiyasining tarkibdagi o’zgarishlar                                           faylni yuklab olish

Kuztuv kengashining tarkibidagi o’zgarishlar                                              faylni yuklab olish

Ijroiya organining tarkibidagi o’zgarishlar                                                     faylni yuklab olish

Qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlarni hisoblash                                 faylni yuklab olish

 

 

2016-yil Muhim dalillar va Affillangan shaxslar ro’yhati                            faylni yuklab olish

2015-yil yakunlari bayoni muhim faktlar                                                        faylni yuklab olish