А A
 

20:33 | 16 January 2023

Dividendlar haqida ma’lumot

2021 yil dividendlar to’lanishi bo’yicha                                 (pdf shaklida yuklab olish)

2019-2020 yillar dividendlar to’lanishi bo’yicha                    (pdf shaklida yuklab olish)

2018 yil dividendlar to’lanishi bo’yicha                                  (pdf shaklida yuklab olish)