А A
 

18:31 | 16 January 2023

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilish bayonnomalari

2023 yil      Aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishi               (pdf shaklda yuklab olish)

2023 yil      Aksiyadorlarning navbatdan tashqari yig’ilishi     (pdf shaklda yuklab olish)

2022 yil      Aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishi               (pdf shaklda yuklab olish)

2021 yil      Aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishi               (pdf shaklda yuklab olish)

2020 yil      Aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishi               (pdf shaklda yuklab olish)